Bannerová slepota

Výraz bannerová slepota svým přesným označením napovídá, co vlastně bannerová slepota je. Přesto jsme se rozhodli bannerovou slepotu sledovat podrobněji.

Co je bannerová slepota

  • Bannerová slepota je termín, kterým se označuje snížený zájem uživatele stránek o informace, které jsou poskytovány reklamními bannery.
  • Uživatel webových stránek podvědomě odmítá sdělení, které reklamní banner obsahuje.
  • Uživatel webových stránek vědomě na banner nekliká, přestože banner obsahuje další odkaz a informace.
″Odborníci ve Studiu 20 tvrdí, že bannerová slepota existovala vždy. Dříve se o bannerové slepotě otevřeně nehovořilo pro nedostatek otevřených zdrojů.“

V minulosti byly zdrojem informací pouze internetové portály, které zveřejňovaly úspěšnost internetové reklamy účelově. Poskytované statistiky měly podpořit investice inzerentů do bannerové reklamy.

V současnosti se uživatelé webových stránek snaží rozlišit přirozenou a reklamní informaci. Již dávno se naučili spolehlivému způsobu vyhledávání.

  • Nejoblíbenějším způsobem vyhledávání je hledání ve fulltextu.
  • Nejméně oblíbeným vyhledáváním je  hledání v reklamních bannerech.

Reklamní bannery uživatelé nevidí

Poslední průzkumy potvrzují, že návštěvníci internetových stránek se reklamní bannery naučili ignorovat tak, že je prostě nevidí.

Bannerová slepota není dědičná, ale získaná

Bannerová slepota není nemoc, bannerová slepota je jen přirozená reakce uživatelů stránek na přetlak obchodních sdělení prostřednictvím reklamních bannerů na internetu. Bannerová slepota je návyk, který si po určité době vypěstuje prakticky každý uživatel internetu.

Čím je bannerová slepota způsobená

Na otázku, co způsobuje bannerovou slepotu a tím i netečnost na reklamní bannery, není snadné odpovědět. Snazší je vyjmenovat všechny důvody, které mohou bannerovou slepotu způsobovat.

  • Reklama je obecně špatně vnímaný fenomén.
  • Reklamní banner často odkazuje na jiné, než inzerované téma.
  • Reklamní banner představuje nedostatečně podrobnou nabídku.
  • Přirozené výsledky vyhledávání jsou lépe patrné.
  • Uživatel  neodhadne, co ho kliknutím na reklamní banner čeká.

Reklamní stránky často přinášejí informace, na které nejsme v okamžik návštěvy správně naladěni. I to je další důvod bannerové slepoty.

Proč uživatelé stránek reklamní bannery ignorují?

Jak rozšířená je bannerová slepota, je každému pravidelnému uživateli internetu zřejmě jasné. Návštěvníci webových  stránek si všímají výhradně textů. Obsah stránek s grafickými elementy připomínajících reklamu návštěvníci spíše skenují než čtou, u stránek bez grafických elementů čtou text mnohem pečlivěji. Nahodile se vyskytující grafické elementy (reklamní proužky) jsou naprosto ignorovány. 

Jak bannerová slepota vznikla?

Bannerová slepota a návštěvník webových stránek

Návštěvník, který poprvé využívá internet, je bannerovou slepotou nepostižený. Ten mnohdy klikne na reklamní banner pouze ze zvědavosti. Většinou je však zklamán obsahem reklamní stránky, na kterou jej reklamní banner přivede. protože se mu zobrazí spousta agresivního reklamního sdělení, nutící produkt či službu, který původně vůbec nechtěl. Někdy se začnou otevírat i vyskakovaní okna, která je obtížné zavřít.

Reakce: takový návštěvník si příště rozmyslí, jestli na nějaký reklamní banner znovu klikne. Postupem času se naučí tyto bannery podvědomě ignorovat.

Bannerová slepota a inzerenti

Inzerenti, na jejichž internetovou bannerovou reklamu nikdo nekliká, to brzy zjistí. Výsledek, který bannerová reklama měla přinést, se nedostavil.

Reakce: internetovou reklamu je třeba vytvořit více agresivní, aby ji návštěvníci nemohli přehlédnout a aby na ni klikli.

Bannerová slepota a provozovatelé webových stránek

Poskytovatelé reklamního prostoru inzerentovi rádi dovolí, aby investovali do agresivnější reklamy, protože na příjmech z reklamy jsou existenčně závislí. Na stránkách se objevují ještě větší a ještě agresivnější reklamní bannery.

Reakce: používání reklamy v uživatelích internetu pěstuje ještě větší odpor vůči internetové reklamě.

Tak vzniká bannerová slepota uživatelů internetu. A nejen to. Uživatelé se naučili podvědomě přehlížet cokoli, co třeba jen trochu připomíná reklamní banner. Takže pokud se provozovatel webových stránek pokusí na nějakou službu výrazněji upozornit, návštěvníci ignorují právě tuto nabídku ignorují.

Studio 20 zná lék na bannerovou slepotu

Pokud máte zájem o efektivní reklamu a odradili jsme Vás od investic do reklamních bannerů, přinášíme další informace o efektivní reklamě.

 

Chcete-li zjistit další podrobnosti, stačí navštívit stránku on-line webová poradna zdarma