Tvorba stránek na téma leasing a financování aut

Informační portál o leasingu a uvěru na automobil si klade za cíl přinášet podrobnosti ze světa financování aut. Hlavním tématem je leasing na auto a leasingové poradenství.

Tvorba stránek www.financovani-aut.cz probíhala podle předem stanoveného plánu. Jednotlivé kroky vývoje stránek podléhaly pečlivému zvážení a detailní komunikaci se zadavatelem. 

Technologický postup

Nejdůležitějším sledovaným parametrem je návštěvnost portálu. S ohledem na orientaci portálu jsme stanovili technologický postup.

Nejdříve jsme hledali klíčová slova

Nastavením PPC kampaně na podobném portálu jsme filtrovali hledaná klíčová slova. Výskyt slov, které by měl návštěvníky zavést na portál a kombinace klíčových slov byly tak početné, že jsme je museli zúžit. Z analýzy klíčových slov jsme vybrali právě ta slova, která nejvíce odpovídají zaměření portálu o financování aut. Tato slova se vyskytují nejen v textovém obsahu nového portálu, ale i na místech, kde má jejich výskyt efekt. Hlavním klíčovým slovem je leasing.

Struktura webu

Pro možnost umístit široký obsah a neztratit přehlednost jsme vytvořili dvě schémata webu. První schéma bylo opticky komplikované, proto jsme jej ponechali "na skladě" jako vývojovou variantu a zvolili jsme jednodušší podobu. Přehlednost má zásadní význam, proto bude portál fungovat na jednodušší konstrukci. 

Novinky

Leasing je široké téma, proto jsme pro možnost zveřejňování aktuálních informací vyčlenili stránku Novinky. Představa zadavatele o množství článků nás motivovala postavit portál na redakčním systému. Než jsme se nadáli, na webu se objevily články o leasingu, které zadavatel umístil a zveřejnil ihned po spuštení webu.

Statistiky přístupů 

Jedním ze základních požadavků byly statistiky přístupů.  Statistiky pomohou sledovat efekt webu a pomohou nám s dalším vývojem portálu.

Další spolupráce

Zadavatel beze zbytku pochopil, jak se buduje úspěšný web a uzavřel dohodu o trvalé spolupráci. Je si  dobře vědom, jak dosáhnout svého cíle. Vzájemná dohoda mu umožní využívat naše analytické možnosti a bohaté zkušenosti.