Firemní vzhled

Jednotný firemní vzhled – Corporate Identity – má pro propagaci webových stránek zásadní význam. Studio 20 Vám připraví nový firemní vzhled Vašich webových stránek. Zhotovíme firemní vzhled značky i celé společnosti. Můžeme provést úpravu a vylepšení stávajícího firemního vzhledu.

Logo

Nejviditelnější a nejnápadnější vyjádření Vašeho firemního vzhledu. Účinné a snadno zapamatovatelné logo je základním  prvkem Vaší propagace.

Studio 20 Vám navrhne logo, které bude v souladu s trendy moderního designu.

» více o problematice tvorby loga »

Firemní vzhled pro tiskoviny

Firemní vzhled musí důsledně podporovat všechny firemní materiály, které reprezentují Vaši firmu, tedy i tiskoviny.

Studio 20 Vám zhotoví vizuální styl pro návrhy a výrobu tiskovin firemní propagace – hlavičkové papíry, faxy, vizitky, šablony pro kancelářský software i grafické šablony pro e-mailové zprávy.  Podrobný popis loga včetně použitých písem, barev a způsobů použití, stejně jako pravidla pro přípravu firemních tiskovin shromáždíme a vytvoříme Vám grafický manuál.

V souladu s pravidly grafického manuálu navrhneme a zpracujeme grafické návrhy reklamy do novin a časopisů, letáky, plakáty a brožury, reklamy do novin a časopisů, letáky, plakáty a brožury, animované bannery a další prvky internetové prezentace.

Vzhled webových stránek slouží pro podporu jeho obsahu

Lidská tvář je rys, kterým se odlišujeme od ostatních. Svou tváří se identifikujeme ve společnosti, v každodenním kontaktu s ostatními. Pokud nás poznamená neštěstí a naše tvář je zohyzděna, náš život se dramaticky změní. Se zohyzděnou tváří hledáme pomoc nejlepšího plastického chirurga. Pošramocená tvář má však malou naději na úplné zotavení.

Vzhled většiny webových stránek je pošramocen a náprava bývá obtížná. Proto už při vzniku nových webových stránek je nutné mít na zřeteli vše, co se týká zásad  tvorby firemního vzhledu a tyto zásady je nutné dodržovat.  

Při popisování nároků na vzhled webových stránek stejně vždy nutně skončíme u kapitoly Vizuální styl. A jaké tedy nároky na vzhled webových stránek jsou?

Vzhled webových stránek by měl především:

  1. zaujmout pozornost při první návštěvě webových stránek,
  2. vzbudit v lidech důvěru v obsah webových stránek i jeho provozovatele,
  3. podpořit funkcionalitu webových stránek,
  4. vhodně doplnit obsah webových stránek,
  5. odlišit od konkurenčních webových stránek.

Výše uvedený seznam funkcí vzhledu webových stránek sám o sobě úspěch nezajistí. V jednotlivých fázích používání webových stránek Vašimi návštěvníky Vám ale může vydatně pomoci. Vzhled webových stránek je dobrý pomocník, ale není všemocný.

» více na téma firemní vzhled v kapitole Publikujeme »

Máte-li zájem o firemní vzhled, kontaktujte nás. Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky i e-mailem. Pro zjednodušení vzájemné komunikace vyplňte tento nezávazný formulář.