Google – nastavení vah

Podle čeho Google řadí pozice webových stránek ve vyhledávání?

Přestože Google si svá tajemství pečlivě střeží, je známo několik faktorů, které ovlivňují pořadí webových stránek. Nikdo sice úplně přesně neví, jak jsou jednotlivá pravidla důležitá a podle čeho Google řadí výsledky vyhledávání, některé faktory lze vysledovat.

Budete-li hledat ve vyhledávači Google slovo, jak vysoko budou právě Vaše webové stránky?

Nabízíme několik faktorů, které řazení ovlivňují.

  1. Google prohledává text webových stránek, jejich titulek a URL adresu. To však zdaleka není jediný strategický parametr.
  2. Každé webové stránce Google přiděluje své hodnocení vyjádřené přesnou hodnotou. Jedná se o Page Rank (PR), číslo vyjadřující důležitost webových stránek. Hodnocení stránky je tím vyšší, čím více jiných stránek na tuto stránku odkazuje.
  3. Velmi důležitý je text odkazů, které na webové stránky směřují z jiných webových stránek, zejména obsahují-li hledané slovo.
  4. Google každou stránku zařazuje do tematických skupin podle toho, jaké jiné stránky na tuto stránku směřují a která slova obsahují.
  5. Je důležité také umístění hledaného slova na webových stránkách. Hledané slovo v titulku a v nadpisech má větší váhu než v ostatním textu.

Prohlášení Google o nastavení vah

Google prohlašuje, že nastavení vah, čili algoritmů, podle kterých vyhledávač Google řadí výsledky ve vyhledávání, obsahuje několika set kritérií. Takovým kritériím se říká signály. Výslednou pozici stránky ve výsledcích hledání slov ovlivňuje kombinace těchto signálů.

Přesný způsob kombinace signálů, neboli nastavení vah Google pečlivě tají, nepravidelně tato nastavení aktualizuje a obměňuje. Google pochopitelně rozlišuje dotazy i podle regionu (jazykové regiony).

Neustálou aktualizací se Google snaží nastavit vyhledávací algoritmy tak, aby první pozice obsadili stránky, na kterých je nejrelevantnější obsah k vyhledávanému klíčovému slovu nebo frázi.

 

Chcete-li zjistit další podrobnosti, stačí navštívit stránku on-line webová poradna zdarma.