Historie firmy

Studio 20 – minulost 

Založení Studia 20 je datováno rokem 2001, kdy pod svým jménem začal Jiří Blahút, zakladatel studia, vytvářet první internetové prezentace. Tvorba webových stránek pokračovala od roku 2003 pod hlavičkou Conectinet Studio & Creative webdesign jako divize telekomunikačního operátora Conectinet, známé jako Studio Conectinet. Tato divize zaznamenala významný úspěch a zájem o naše služby přivedl v roce 2008 valnou hromadu společnosti k rozhodnutí oddělit webové studio a jeho komerční služby od ostatních telekomunikačních služeb. V červenci 2008 zahajuje webové studio svou činnost pod obchodní značkou Studio 20.

V roce 2011 dochází k převodu Studia 20 pod samostatný podnikatelský subjekt Advancit s.r.o.

Studio 20 tvoří stálý tým odborníků v čele s manažerem studia, který koordinuje práci našich programátorů, kodérů, textařů, grafiků, analytiků a optimalizátorů.  Personální předností Studia 20 je bezesporu oborová flexibilita a schopnost zastat pozici spolupracovníků v jakémkoliv oboru webdesignu.

V roce 2004 se Studio 20 díky potřebě růstu přemístilo z původních prostor v Brandýse nad Labem do nově rekonstruované  budovy Obchodního centra ve Staré Boleslavi, čímž jsme se otevřeli možnosti rozšiřování, ale i možnosti osobní komunikace s našimi klienty (snadná dostupnost i pohodlné parkování).

V roce 2011 dochází k převodu Studia 20 pod samostatný podnikatelský subjekt Advancit s.r.o. 

Studio 20 – současnost 

V současné době nabízí Studio 20 (díky vysoké poptávce po službách) nejen virtuální internetové místo pro řízení a řešení zakázek, ale i příjemné prostředí. Studio 20 je vybaveno pro osobní návštěvy. 

Studio 20 – budoucnost

Studio 20 a především jeho management na základě zkušeností z každodenní tvorby webových stránek věnují velkou pozornost pečlivému plánování. Přes výskyt veškeré konkurence, zdánlivé i skutečné, hodláme udržet vysoko nastavenou laťku. Tuto laťku budeme do budoucnosti zvyšovat tak dlouho, dokud si konkurence při jejím přeskoku nezlomí oba kotníky. Věříme v pevné spojení mezi majiteli webových stránek a tvůrci jejich webových stránek. Věříme v trvalou spolupráci.

Posilování značky S 20

V rámci budování pozic na trhu usilujeme o posílení značky S 20 (obchodní značka Studia 20). Posilování značky S 20 pro nás představuje nejen marketingové postupy, ale především pečlivou práci a poctivý přístup k tvorbě webových stránek.