Internetové obchody

Jedna třetina Čechů nakupuje přes internet. 

Tvorba internetových obchodů (e-shop)

Pro vaše podnikání vytvoříme podporu v internetové podobě – internetový obchod (e-shop). Každý internetový obchod je v podstatě několik internetových stránek s mnoha funkcemi. Než se však pustíme do výroby internetového obchodu, řekněme si podstatné kroky, které tvorbě internetového obchodu musí předcházet.

Než začneme s tvorbou internetového obchodu

Tvorba internetových obchodů se dělí na dvě části:

1. instalace vhodného programu pro internetový obchod

Internetový obchod je program, do které se vstupuje ze dvou stran – zákazníci přes webové rozhraní, provozovatel přes administrační rozhraní. Volbu správné aplikace je nutné podřídit budoucím potřebám jak provozovatele, tak zákazníků. Nároky zvolené aplikace je nutné vnímat při výběru stroje, na kterém internetový obchod bude provozován. Instalací programu, který řídí provoz internetového obchodu, naše práce nekončí, pokračujeme naplněním internetového obchodu obsahem.

2. naplnění nabídky produktů

Nabídka internetového obchodu je často velmi rozsáhlá a na naplnění této nabídky je nutné brát zvláštní ohled.

 • Texty – je nutné dolpnit nejen texty, ale i popisky a kódy zboží, názvy kategorií a produktů, ceny, daňové sazby, slevy a obchodní dokumenty (obchodní a záruční podmínky, návody, nápovědy). 
 • Ilustrace – ilustrovaný produkt se lépe prodává. Proto se držíme zásady, že efektivnější je použití pro produktové fotografie.
 • Produktová fotografie – dodává zákazníkovi plnohodnotnou a uspokojivou představu o vzhledu produktu.

Internetový obchod je program s mnoha vlastnostmi

Při výrobě internetového obchodu je důležité plánování. Plánovat tvorbu a vývoj internetového obchodu je snažší, podíváme-li se na jeho funkce ze všech tří pohledů:

1. pohled návštěvníka na internetový obchod

Každý obchod, a tedy i obchod internetový, potřebuje ke svému úspěchu návštěvníky, potřebuje propagaci. A propagace má mnoho dalších významů.

 • Být na očích – pokud je internetový obchod vidět, je dobře znám a bude mít úspěch.
 • Vzbuzovat důvěru – pokud internetový obchod dokáže vzbudit důvěru návštěvníků, návštěvníci se stanou zákazníky.

2. pohled uživatele na internetový obchod

Uživatel internetového obchodu, čili zákazník, je vlastně návštěvník, který chová k internetovému obchodu důvěru. Pro osobu, odhodlanou nakupovat přes internet jsou důležité tyto faktory:

 • Přehlednost – pokud je internetový obchod přehledný, zákazník při realizaci svého nákupu snadno nalezne hledaný produkt.
 • Funkčnost – internetový obchod musí být dostupný a funkční. Nedostupný nebo přetížený sytém internetového obchodu zákazníka spolehlivě odradí. Systém musí být dostupný a funkční 24 hodin, proto je nutné volit správné systémové prostředky, hardware i hosting.
 • Snadné ovládání – úspěšný internetový obchod intuitivně zákazníka vede až k uskutečnění objednávky a neklade mu nečekané nebo složité překážky.
 • Dostatečná nabídka – celistvá nabídka je zárukou zákazníkovi spokojenosti. Bohatá nabídka dává příslib opakovaných objednávek.
 • Popisný obsah – internetový obchod nedává možnost zboží si osahat a prohlédnout, musíme tedy zboží řádně popsat a opatřit nabídku obrazovou ilustrací i textovou dokumentací. 
 • Aktuálnost nabídky – informace zveřejněné v internetovém obchodu musí být platné. Nic neodradí zákazníka tolik, jako zastaralé a neaktualizované informace.

3. pohled provozovatele na internetový obchod

Každý obchod, tedy i ten internetový, potřebuje ke svému úspěchu provozuschopnost a dostatečné množství funkčních nástrojů k ovládání.

 • Systém – systém internetového obchodu je nutné spojit s logistikou a účetnictvím. Programové provázání skladu, expedice, dopravy a účetnictví je zásadní vlastností dobrého internetového obchodu. Internetový obchod musí automaticky generovat objednávky, potvrzení i platební doklady.
 • Administrace – internetový obchod je potřeba ovládat. Doplňovat sortiment, měnit ceny, přidávat popis a ilustrativní materiál. Administrací se často zabývá zaměstnanec firmy, nikoli webdesignér, proto musí být administrace jednoduchá a přehledná.