Sledujte oblíbenost každé stránky zvlášť

Jakým ukazatelem lze zjistit, které hlavní stránky nebo podstránky vašeho webu upoutají příchozí návštěvníky více a které méně, je otázkou pro dnešní článek. Stránky, které více upoutají pozornost, přivádějí kvalitnější, lépe cílené návštěvníky. Tyto stránky s návštěvníky lépe komunikují, více je svádějí stát se pravidelnými návštěvníky nebo dokonce zákazníky. Lze použít nějaký ukazatel?

Co je to IOO?

Takový ukazatel skutečně existuje a jmenuje se Bounce Rate, česky ho nazýváme IOO (index okamžitého odchodu). Index IOO zaznamenává, v jaké míře dochází k okamžitému opuštění stránky návštěvníkem. Za okamžité opuštění se považuje situace, kdy návštěvník použil v prohlížeči tlačítko zpět, nebo do URL vepsal jinou adresu, nebo ukončil prohlížeč zavřením okna. Jako jeden odchod se počítá situace, kdy uživatel nenavštívil žádnou další stránku na vašem webu. Dalším kritériem může být i opuštění webu ve velmi krátkém času (do 5 sekund). Obrovská výhoda IOO spočívá v tom, že tento index lze nastavit a sledovat pro každou stránku zvlášť. Můžete zjistit, jak moc je každá jednotlivá stránka pro návštěvníky Vašeho webu atraktivní. Stránky s negativně vysokou hodnotou IOO lze upravit a sledovat dopad změn. Pokud na stránce provedete změny, lze jasně a konkrétně zjistit, jaký dopad úprava přinesla. A to i v případě, že kvalitní stránka začne návštěvníky naopak odrazovat. Vysoká hodnota IOO znamená, že stránka návštěvníky nepřesvědčila – rychle odcházejí jinam.

Jak funguje vyhodnocení IOO

Rozhodně není vhodné se domnívat, že stránka s vysokým IOO je špatná. Je potřeba vyhodnotit příčiny. Zde je několik příčin, proč návštěvník ze stránky prchá příliš rychle:

 • stránka není dostatečně atraktivní, nevybízí k další návštěvě webu
 • všechny potřebné informace zjistil ihned a zbytek webu jej nezaujal
 • obsah nenaplnil očekávání, příchozí odkaz byl zavádějící
 • stránka se dlouho načítá a návštěvník ztrácí trpělivost
 • ve snaze zaujmou je stránka příliš nabitá a nepřehledná
 • některá část stránky vykazuje snadno patrnou chybu
 • prohlížeč nedokáže stránku načíst

Příklad

Typický příklad je web s jednoduchou navigací na hlavní stránce a několika slovy na každé stránce. Návštěvník odchází rychle, protože hledá detailnější informace. Naopak prodáváte-li přes web třeba doplňkovou výbavu do automobilů, návštěvník přijde na stránku se zájmem o detail hledaného produktu, ale na webu ho nenachází, proto nezůstane a rychle odejde jinam. 

Většina údajů ze statistik se neměří, ale porovnává!

IOO nelze hodnotit absolutně, užitečnější je srovnání relativní. V následujících několika příkladech si ukážeme, co vše lze na webu pomocí bounce rate porovnávat. Možností je daleko více, záleží na vašich konkrétních potřebách a kreativitě.

IOO jedné konkrétní webové stránky

U jednotlivých stránek se zajímejte především o vývoj IOO v čase. Jeho momentální hodnota vám příliš neřekne. Hodnota IOO proměnná v čase v závislosti na provedené změně na stránce je nejlepší ukazatel, že změna byla provedena dobře. Pokud vám po provedení změny IOO radikálně stoupne, víte, že změna byla pravděpodobně k horšímu.

Vyplatí se sledovat na vašem webu IOO především u nejnavštěvovanějších stránek. Právě u nich je velmi důležité, aby byly stále dostatečně srozumitelné, přesvědčivé a atraktivní. Při změnách nejnavštěvovanějších stránek můžete v celkovém součtu přijít o největší část svých návštěvníků.

IOO pro klíčového slova

Pokud tvorbě textu na vašem webu nepředcházela analýza hustoty klíčových slov, zajímavé srovnání přinese i vyhodnocení IOO pro klíčová slova, přes která na stránku přicházejí návštěvníci z vyhledávačů. Zjistíte, jak moc je stránka vůči danému slovu relevantní. Pokud klíčové slovo evidentně nesouvisí s tématem stránky, bude IOO logicky vysoký. Je zapotřebí uvažovat relativně. 

IOO pro odkazující zdroje

Vyhodnocovat můžete i přínos externích odkazů. Vyplatí se sledovat, jak kvalitní a cílenou návštěvnost vám externí odkazy přivádějí. Pokud má jeden odkazující zdroj vysoký IOO, je potřeba zvážit, zda je použit vhodný text v odkazu a v jakém je kontextu.

IOO pro reklamní kampaně

Používáte-li správně nastavený měřící systém, můžete sledovat IOO i pro reklamní kampaně. Slouží jako jeden z ukazatelů toho, zda jsou peníze do reklamy investované efektivně a na které kanály a kampaně se vyplatí vsadit.

Dobrá rada nakonec

Jak lze dosáhnout snížení IOO a udržet tak na webu více návštěvníků? Univerzální řešení neexistuje. S trochou prozíravosti však vysokému IOO můžete předejít. Mou dobrou radou je tedy především prevence:

 • První pohled – každá stránka musí návštěvníka na první pohled jasně a zřetelně informovat, co na ní najde a kudy může pokračovat dál.
 • Navigace – uživatel musí snadno zjistit, na jakém místě v rámci struktury se nachází. Pomůže zvýraznění aktuální položky v navigaci, drobečková navigace.
 • Text – musí být stručný, srozumitelný, přehledně strukturovaný. A hlavně odpovídající. Uživatelé na internetu neradi čtou dlouhé bloky textu, je třeba využít nadpisy, odstavce, seznamy.
 • Důvěryhodnost – stránka by měla působit důvěryhodně. Přehnané vychloubání či podbízení se superakčními nabídkami může být kontraproduktivní.
 • Interakce – uživatel nesmí být na pochybách, jak se stránka ovládá. Všechny interaktivní prvky musí být jednoduše použitelné, odkazy jasně odlišené a podtrhané.
 • Grafika – měla by pouze podporovat a zvýrazňovat informační hodnotu, působit příjemně a přehledně. Grafika nesmí dominovat textovému obsahu

Chcete-li zjistit další podrobnosti, stačí navštívit stránku on-line webová poradna zdarma