Optimalizace webových stránek

Co je optimalizace webových stránek (SEO)

Moderním  trendem v tvorbě webových stránek je optimalizace. Jedná se o optimalizaci textu ve vztahu k vyhledávačům (Search Engine Optimization). Optimalizace textu je úprava textů tak, aby se webové stránky zobrazovaly právě těm uživatelům internetu, kteří je hledají.

Vychází se z faktu, že vyhledávače mají za úkol zobrazit co nejvíce odpovídající (relevantní) informaci, kterou uživatel webových stránek hledá. Proto musí text webových stránek obsahovat nejen klíčová slova, ale i další odpovídající informace.

Platí následující pravidlo

Čím je text stránky obsáhlejší a čím více obsahuje ono hledané slovo a čím více odpovídá text hledaným souvislostem, tím spíše se odkaz na takovou stránku při hledání onoho slova zobrazí na přední pozici.

Optimalizace webových stránek je především  o správně napsaných textech. Myslet si však, že správně napsaný text je jedinou podmínkou k úspěchu, by bylo chybou.

Další podmínka úspěchu – poznat svou cílovou skupinu

Jedno z důležitých kriterií začíná poznáním cílové skupiny, pro kterou jsou webové stránky určeny. Pokud jsou nám známy návyky a potřeby cílové skupiny, poměrně snadno tyto informace vetkneme do textu a do rozložení webových stránek.

Podmínkou je nemyslet si, ale přesvědčit se

Snažte se přesvědčit, zda jste schopni myslet a chovat se jako Vaše cílová skupina. Často se stává, že autor webu vložil do webových stránek textový obsah, který nikoho nezajímá. Proto by tvorbě webových stránek měla vždy předcházet analýza potřeb cílové skupiny.

Analýza potřeb cílové skupiny

Tato analýza je marketingový nástroj, který je používán pro tvorbu úspěšných webových stránek. Analýza je prvním krokem, kterým začíná tvorba. Pomocí této analýzy zjistíme, jaké návyky má cílová skupina a jaká slova zadává do vyhledávačů. Na základě výsledků analýzy je tvořen optimalizovaný text.

» více na téma analýza potřeb cílové skupiny v kapitole Projektová analýza »

Statistické výsledky – potvrzení úspěchu

Výsledek tvorby webových stránek je měřitelný. Na rozdíl od jiných reklamních médií je měřitelný s vysokou přesností. Statistika ukazuje úspěšné i neúspěšné stránky. Úspěšné stránky je vhodné podpořit, obsah neúspěšných stránek je vhodné nahradit obsahem novým.

Máte-li zájem o optimalizaci Vašich webových stránek, kontaktujte nás.

Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky i e-mailem. Pro zjednodušení vzájemné komunikace využijte tento nezávazný formulář.