Otázky laiků

Chci webové stránky. Jak mám začít?

V první řadě je důležité definovat, proč chcete webové stránky. Je nutné se zamyslet nejen nad důvodem, proč zřídit webové stránky, ale i nad jejich potenciálem v oblasti propagace.  Natavíte-li si touto úvahou jasné cíle, je hotov první krok. Zjištěním, jaké obchodní šance na internetu máte, Vám pomůže stanovit další postup. Stanovíme klíčová slova, klíčové fráze, nadpisy i přibližný obsah textu, množství podstránek, složení navigace. Tyto údaje zakomponujeme do diagramu, který promítne budoucí podobu webových stránek a podstránek. Podle tohoto diagramu se vyrobí grafický návrh a celý projekt se zkompletuje.

Jak se určuje cena webových stránek?

Cena webových stránek je určena především časem stráveným výrobou. Hodinová práce grafika, hodinová práce kodéra. V případě, že máte zájem o tvorbu textů, je nutné počítat i s odměnou pro textaře. Cenu samozřejmě zvyšuje služba analytika, pokud se vychází z potřeby analytických výsledků. Určení přesné kalkulace předchází podrobný rozbor postupu. O podrobnou kalkulaci můžete požádat, na základě Vašich představ Vám vypočítáme přesnou výslednou cenu.

Kam mám stránky umístit?

Webové stránky se umísťují na diskový prostor stroje, tzv. hosting. Hosting se vždy volí podle náročnosti a rozsahu webových stránek. Navrhneme adekvátní tarif hostingu s ohledem na cenu hostingu i na nároky na systémové prostředky. Hlavní prioritou je spolehlivost provozu.

Jakou doménu mám zakoupit?

Volba doménového jména není jednoduchá. Jednak tuto volbu ovlivňuje mnoho parametrů, výběr je také omezen existencí stávajících doménových jmen. Vycházíme-li z předpokladu, že tvoříme úspěšné webové stránky, klademe na výběr doménového jména stejné požadavky, jako na výběr názvu zakládané firmy. Doména musí být výstižná, jednoduchá a snadno zapamatovatelná. Složité doménové jméno má vysokou šanci, že si jej nikdo nezapamatuje.

Kolik grafických návrhů mi nabídnete?

Grafický návrh zpracováváme jeden. Tento návrh odráží nejen domluvené aspekty webu, ale prochází pečlivou kontrolou manažera grafického oddělení. Manažer kontroluje, zda tento kabát webu odpovídá potřebě klienta, splňuje-li návrh požadavky stylu, slohu, podnikové kultury, přehlednosti, relevantnosti oboru... I přesto může klient požadovat změnu grafiky. K tomu dochází jen výjimečně, většinou dochází k úpravám prvního grafického návrhu.

Jaké stránky mám požadovat, když si chci text upravovat sám?

K úpravě webových stránek svépomocí je vhodný redakční systém (CMS). Tento systém, nainstalovaný jako platforma umožňuje nejen snadnou úpravu textů, ale i detailní ovládání celých webových stránek, editaci obrázků a textů včetně nadpisů, popisů i uspořádání celého webu.

Mám zvolit komerční nebo free (zdarma) redakční systém pro můj web?

V dnešní době je dostupná desítka redakčních systému s vysokou kvalitou jako opensource aplikace. Doporučujeme využít plnohodnotné možnosti těchto opensource aplikací. Komerční aplikace jsou vhodné pro velmi rozsáhlé informační portály s vysokým požadavkem specifické modifikace systému a zabezpečení. Mezi opensource aplikace, které můžeme doporučit, patří i velmi oblíbený redakční systém SilverStripe CMS.