Psaní textů, tvorba textového obsahu - copywriting

Copywriting je tvorba obchodních a PR textů, jednodušeji řečeno psaní textů, které prodávají, vydělávají, podporují značku nebo vzbuzují pozornost. Obsah internetových stránek, firemních brožur i slogan na reklamním letáku je nutné tvořit s rozmyslem. Je to právě text, který zákazníka vybízí ke koupi. Díky textu získá zákazník nejen podrobnou informaci, je textem také motivován k přemýšlení a zvažování nabídky. Navíc dostatečné množství textu rozhoduje o umístění webových stránek při vyhledávání.

Dokáže profesionálně vytvořený text na první pohled upoutat pozornost?

V záplavě jiných textů a komerčních informací přitáhne jako magnet potenciálního zákazníka málokterý text. Celý trh je totiž zaplaven sděleními nejrůznějšího druhu. Denně se každý z nás setkává s mnoha sděleními, proto je nutné při psaní textů přemýšlet. Text se musí pokusit udržet pozornost čtenáře po celou dobu čtení a sdělit vše podstatné.

Prezentujte se profesionálně – nechte si texty napsat

Pokud jste někdy zkusili psát a suplovat tak práci copywriterů, jistě mi dáte za pravdu, že to není jednoduché. A už vůbec není snadné s texty uspět. Už při tvorbě názvů a sloganů je zřejmé, že toto je práce pro profesionály. Nebojte se svěřit vytvoření jakéhokoliv psaného textu od novinových článků, přes tiskové zprávy, až po obsah webových stránek copywriterovi. Dělají to i ostatní, kvalitní texty totiž nejsou drahé. Cena za copywriting je bohatě vyvážena ziskem, který dobře mířený text přináší.

Dobré slovo strhává pozornost

Nadpis vyjadřuje, co je cílem copywritingu: informovat a prodávat textem. Můžete mít pěkně vybavený obchod, můžete nabízet ty nejlepší služby a ceny, a přesto bez správných informací zákazníka nepřesvědčíte.

Texty na webu

Obsah je na webu králem. Návštěvníka zaujme pěkná grafika, ale texty prezentují a prodávají. Nestačí pouze okopírovat papírové firemní materiály. Tvorba obchodních textů pro web má svá specifika.

Správné texty na webu

 • stručné, jasné, výstižné
 • atraktivní, osobité, originální
 • strukturované, členěné
 • klíčová sdělení jsou zvýrazněna (čtenáři hledají v textu záchytné body)
 • gramaticky správné
 • optimalizované pro vyhledávače (SEO)

Co vyžaduje copywriting

 • pečlivé nastudování nabídky a specifik oboru zákazníka
 • přizpůsobení textů cílové skupině
 • zjistit přednosti oproti konkurenci a připravit texty, které zákazníkovi padnou

Co by správný copywriter měl umět

 • texty pro web
 • newslettery, bulletiny, propagační materiály
 • tiskové zprávy
 • PR články a reklamní texty
 • slogany, hesla a inzeráty
 • korektury

Znalosti, které při psaní uplatníte

Chuť psát 

Psaní textů Vás musí bavit. Výsledek práce obvykle nestojí za nic, pokud se do ní nutíte. V takových případech se raději věnujte jiným činnostem.

Kreativita

Kreativní jedinci mají při copywritingu lehčí život. Bez velkého přemýšlení je napadají nová slova a věty. V případě absence kreativity po čase narazíte na tvůrčí vyčerpání. Proto je kreativita pro copywriting důležitá.

Znalost gramatiky

Měla by patřit mezi Vaše základní vzdělání. Velmi neprofesionálně vypadají u copywritera gramatické chyby v e-mailech či jiných dokumentech.

Dobré vyjadřovací schopnosti

Vyjadřovací schopnosti souvisí se slovní zásobou. Často lze jednu věc říct několika způsoby. A Vy jako copywriter musíte najít ten nejlepší.

Velká slovní zásoba 

Více slov znamená lepší vyjadřovací schopnosti. Bez dostatečné slovní zásoby může být někdy velmi těžké adekvátně popsat to, co potřebujete.

Schopnost vcítit se do kůže ostatních

Usnadníte si tak určení potřeb a jazykových prostředků (jak se vyjadřují) cílové skupiny čtenářů. Schopnost důležitá nejen pro copywriting, ale i pro reklamu obecně.

Psaní všemi deseti

Rychlé psaní je velkou předností. Rychlé psaní Vám často zachrání zajímavé myšlenky, které byste mohli zapomenout, ještě než byste je napsali.

Částečná znalost SEO

Znalost SEO se Vám bude hodit při analýze klíčových slov. Částečně ji ale uplatníte také v průběhu celého psaní.

Základní všeobecný přehled

Umožní Vám lépe působit na čtenáře prostřednictvím aktuálních témat a jazykových prostředků. Všeobecný přehled by měl patřit mezi základní znalosti každého copywritera.

Znalost typografie

Základní znalosti správné sazby textu při psaní určitě využijete. V případě potřeby můžete sáhnout po některé z množství typografických příruček dostupných na internetu. Předpokládá se aspoň základní znalost, tj. správné psaní data, času, uvozovek a rozlišování spojovníků a pomlček a znaménka „minus“ (-).

 

Chcete-li zjistit další podrobnosti, stačí navštívit stránku on-line webová poradna zdarma