Tvorba stránek pro restauraci v Brandýse

Vysokou návštěvnost zábavního střediska podporuje i prezentace Melicharka.cz

Původní zadání bylo rozšířeno na trojitou prezentaci, která se skládá z prezentace Zetor bar, hostinec Melicharka a Brandýské bowlingové centrum.

Původní návrh vycházel z použití PHP, dnes je však jasné, že požadavky zadavatele se budou rozrůstat a web se bude stěhovat na redakční prostředí.

Jak vznikala prezentace

Zadavatel měl představu takovou, že webové stránky jeho podniku by měly podobou co nejvěrněji odrážet prostředí. Později přidal požadavek oddělit jednotlivé funkční celky podniku, tedy hostinec, bar a bowling. Po zhotovení prezentace jsme vytvořili pole Diskuze tak, aby zde návštěvníci mohli uveřejnit své pocity a zážitky.

Fotografie

Vzhled podniku nejlépe vystihuje fotografie. Proto jsme zhotovili kvalitní fotografie celého prostředí. Fotografie jsou použity na hlavních bannerech stránek, některé byly umístěny do fotogalerie.

Záměr webových stránek

Provozovatelé tohoto největšího zábavního podniku v Brandýse nad Labem chtějí své hosty především bavit. Hosté si již přivykli navštěvovat webové stránky, hledají zde kalendář akcí a další podrobnosti. Hráči bowlingu založili amatérskou ligu, vyznavači kvalitní hudby požadují pestrou nabídku kapel, hostinec zve návštěvníky nabídkou českých jídel. Záměrem webu je tyto informace aktuálně zprostředkovávat.

Použité domény

Tento nový podnik si díky široké nabídce zábavy pamatují návštěvníci pod několika jmény. Pro Brandýské bowlingové centrum se ujala zkratka BBC, hostinec je znám jako Melicharka a zábava je vyhledávána pod výrazem Zetor bar. Proto byly zaregistrovány tyto domény: