Slovník webových pojmů

Ve slovníku webových pojmů naleznete popis výrazů, které se vztahují k problematice tvorby úspěšných webových stránek. K vyhledávání můžete použít odkazy počátečních písmen.A - B - C - D - E - F - G - HI - J - K - L - M                     

N - O - P -Q - R - S -T - U - V - W - X - Y - Z- A -


 

Advergaming

Využití počítačové nebo mobilní hry pro reklamní účely, nejčastěji umístěním loga nebo přímo společnosti či produktu do názvu, prostředí nebo příběhu hry.

Affiliate marketing

= Pay Per Action (PPA)

Algoritmus vyhledávače

Složitý systém internetového vyhledávače, definující způsob vyhodnocování relevance a popularity indexovaných www stránek vzhledem k zadanému dotazu (slovu, které uživatel zadá do vyhledávače). Na základě algoritmu vyhledávač vybírá a řadí internetové stránky do výsledků vyhledávání (SERP). Každý vyhledávač má svůj algoritmus, který je veřejnosti utajený a který se často mění. Poznávat tyto algoritmy a na základě toho optimalizovat obsah webových stránek pro daná klíčová slova je předmětem SEO a SEM.


- B -


 

Banner

Reklamní nosič umístěný na www stránkách. Většinou má podobu čtvercového nebo obdélníkového obrázku či animace, může využívat kódování v HTML, JavaScriptu, Flashi apod.; tyto rozšířené formáty jsou označovány termínem rich media.

Bannerová slepota

Podvědomé přehlížení obsahu v těch částech webu, které jsou běžně vyhrazené bannerům, nebo objektů banner připomínající.

Blind Friendly Web

Web, který je přístupný pro zrakově postižené uživatele.

Blog

= weblog

Bounce Rate

Část návštěv, které jsou v rámci webu ukončeny bezprostředně po vstupu na něj. V nástroji pro měření návštěvnosti Yahoo! Web Analytics jde o jednostránkové návštěvy (návštěvník odejde hned po načtení vstupní stránky).

Browser

= prohlížeč

Business to Business (B2B)

Obchodní vztahy mezi podnikatelskými subjekty, tedy obchodními partnery, dodavateli nebo odběrateli. Jsou založené na vzájemné komunikaci a sdílení informací prostřednictvím informačních technologií, zejména na platformě obchodních portálů.

Business to Consumer (B2C)

Obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a koncovými zákazníky. Jsou založené na vzájemné komunikaci prostřednictvím informačních technologií, zejména na platformě zákaznických portálů.

Business to Employee (B2E)

Obchodní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jsou založené na vzájemné komunikaci a sdílení informací prostřednictvím informačních technologií, zejména na platformě podnikových portálů.

Buzz Marketing

Marketingová technika, jejímž účelem je vyvolat veřejnou debatu o konkrétní firmě, jejím výrobku nebo akci, a tedy i masovou komunikaci daného marketingového sdělení. Mezi formy buzz marketingu je řazen virální marketing.


- C -


 

Captcha

Ochrana proti zasílání spamů internetovými roboty v rámci internetových komentářů a diskuzí. Má podobu zapisovacího pole, které je třeba uživatelem vyplnit správnými znaky pro úspěšné odeslání obsahu formuláře (např. komentáře). Správné znaky jsou zde uživateli zobrazeny spolu se zapisovacím polem ve formě obrázku.

Click Rate (CR)

Poměr počtu zobrazení banneru a počtu kliknutí na něj, přičemž není zohledněno, kolik z uživatelů, kteří na banner klikli, skutečně navštívilo cílový web (narozdíl od Click Through Rate).

Click Through Popularity (CTP)

Poměr počtu uživatelských prokliků ve výsledcích vyhledávání a doby setrvání na takto zobrazené stránce.

Click Through Rate (CTR)

Poměr počtu zobrazení banneru a počtu kliknutí na něj, přičemž je zohledněno, kolik z uživatelů, kteří na banner klikli, skutečně navštívilo cílový web (narozdíl od click rate). Naopak není měřena doba, kterou uživatel na webu stráví (to je předmětem click through popularity).

Content

Termín pro obsah webových stránek, označuje zejména obsah ke stažení do počítače nebo do mobilních telefonů.

Content Management System (CMS)

Software pro správu a publikování obsahu přes webové rozhraní. Umožňuje jednotnou správu veškerého digitálního obsahu a jeho řízenou tvorbu a publikaci na různých výstupních zařízeních – typickým příkladem je webová, WAPová prezentace, tištěný katalog, intranet a extranet. CMS na rozdíl od redakčního systému podporuje celý životní cyklus digitálního obsahu, nabízí výkonné nástroje na řízení procesů s obsahem a využívá robustní integraci do systému ERP. (Zdroj: asociace.biz).

Cookies

Textové soubory obsahující údaje o návštěvě webu uživatelem, zasílané z webového serveru na počítač uživatele, do internetového prohlížeče, při prvním přihlášení na server. Běžně slouží k identifikaci uživatele a evidenci jeho vlastních akcí na daném webu, čímž je uživateli usnadněna práce s webem (uložení uživatelských jmen a hesel, předvoleb, personalizace apod.), vždy pouze v rámci akcí provedených na daném webu.

Copywriting

Vytváření obchodně úspěšných, tedy hlavně silně persuazivních textů, v prostředí internetu navíc zohledňujících potřebu SEO nebo specifika čtení textu z webových stránek.

Cost per action (CPA)

Cena účtovaná zadavateli reklamy za provedení stanovené akce (registrace, objednávky apod.) v návaznosti na proklik z internetové reklamy.

Cost per click (CPC)

Cena účtovaná zadavateli reklamy za proklik z internetové reklamy.

Cost per mile (CPM)

= Cost Per Thousand (CPT)

Cost Per People (CPP)

Cena účtovaná zadavateli reklamy za jedno zobrazení reklamního formátu (impresi).

Cost Per Thousand (CPT)

Cena účtovaná zadavateli reklamy za tisíc zobrazení reklamního formátu (impresí).

Cross-selling

Strategie nabízení prodejního obsahu nebo zboží v souvislosti s obsahem souvisejícím. Uživateli je například v rámci jedné stránky spolu s informacemi, které ho zajímají (recenze filmu), nabízeno to, co by ho „mělo zajímat“ (informace o filmovém DVD v e-shopu, detail hudebního soundtracku k danému filmu).

Customer Relationship Management (CRM)

Strategie řízení vztahů se zákazníky, založená na vyhodnocování a využívání údajů o konkrétním zákazníkovi, získaných na základě jeho aktivit. V prostředí internetu CRM vypadá například tak, že jsou sledovány akce návštěvníka na daném webu a na základě toho je mu při další návštěvě automaticky nabízen obsah splňující jeho uživatelské preference (obsah, který na webu dříve vyhledal).


- D -


 

Direct Marketing

Přímý kontakt s adresátem makretingového sdělení, v prostředí internetu zejména formou direct-mailingu, tedy v podobě e-mailových zpráv zaslaných konkrétním uživatelům (např. newsletterů).

Document Management System (DMS)

Systém pro správu dokumentů, umožňující jejich systematické vytváření, pořizování na skenovací lince, anotování, autorizaci, publikaci a sdílení, systematickou práci s nimi, jejich verzování a optimalizování jejich oběhu ve firmě pomocí workflow. To vše za podpory velmi výkonného systému pro vyhledávání. (Zdroj: asociace.biz)

Drobečková navigace

Doplňková navigace, která je jakousi orientační pomůckou vyjadřující pozici v rámci hierarchie webu, obvykle řešená formou textových odkazů. Např. na této stránce se jedná o řadu odkazů „Úvodní stránka › Přečtěte si › Slovník pojmů“ v šedém pruhu mezi hlavičkou webu a vlastním obsahem stránky.

Dynamické stránky

Internetové stránky tvořené s využitím www aplikací a definovaných šablon na základě požadavku uživatele. Zobrazená dynamická stránka (nebo její část) tedy není v kompletní podobě „fyzicky“ uložená na serveru, ale je vytvořena serverem po zaslání programového kódu na něj. Každému uživateli se tak může načíst jiná stránka, přizpůsobená dle vlastního uživatelského nastavení, v minulosti provedených akcích, aktuálnímu datu apod.. Dynamických stránek je využíváno zejména tam, kde je třeba často měnit obsah, tedy například v případě rozsáhlých katalogů, diskuzí, e-shopů apod.


- E -


 

e-business

Obchodování a podnikání s využitím elektronických technologií, zahrnující rozmanitou řadu elektronických aktivit, např. e-commerce.

e-commerce

Obchodní a podnikatelské transakce realizované prostřednictvím elektronických prostředků, například e-shopu.

e-government

Elektronická komunikace s institucemi státní a veřejné správy.

e-learning

Vzdělávání prostřednictvím elektronických médií, například s pomocí multimediálních CD a DVD nebo formou on-line výukových kurzů.

e-shop

Elektronický obchod využívající speciálních www aplikací, určených ke zpracování obchodních transakcí on-line.

Enterprise Resource Planning (ERP)

Informační systém pro podporu řízení činnosti podniku formou integrace a automatizace firemních procesů. Využívá nejrůznější moduly dle potřeby společnosti, např. pro výrobu, logistiku, distribuci a prodej, dále účetnictví, evidenci majetku a zásob nebo pro personalistiku.

Event web

Internetová prezentace, zpravidla microsite, vytvořená k podpoře kulturní, prodejní, soutěžní či jiné akce.

Extranet

Webová prezentace, jejíž obsah je dostupný pouze autorizovaným uživatelům na základě unikátního přístupového jména a hesla. To může být realizováno víceúrovňově, což znamená, že každému uživateli jsou zobrazovány jiné informace nebo funkce. Používá se zejména ke sdílení neveřejných dokumentů a k rychlé komunikaci mezi vzdálenými subjekty, tedy zejména v rámci business to business nebo business to employee.

Eye tracking

Způsob uživatelského testování použitelnosti a přístupnosti www stránek s využitím technologie, která sleduje, zaznamenává a vyhodnocuje pohyb zraku po monitoru, a tedy i předmět zájmu uživatele. Výstupem jsou heatmaps.


- F -


 

Flat fee

= Pay Per Time (PPT)

Flash

Doplňková technologie původně určená k vytváření složitých animací, zejména v rámci reklamních bannerů, dnes využívaná pro živá webová prostředí, on-line hry, interaktivní mapy, RIA aplikace nebo rovnou celé prezentace. Jeho alternativou pro mobilní telefony je technologie Flash Lite.

Fulltextové vyhledávání

Internetové vyhledávání, jehož výsledky jsou sestavovány na základě porovnávání hledaného výrazu s obsahem indexovaných stránek. Toto porovnávání je prováděno na základě algoritmu vyhledávače.- G -
- H -


 

H1

Značka zdrojového kódu pro nadpis první úrovně. Jeden z nejdůležitějších tagů webové stránky.

H1.cz

Poradenská společnost v oblasti internetového marketingu.

Heatmaps

Výstup eye-trackingového testování, který různým zbarvením ukazuje, jakým částem stránky uživatel věnoval nejvíce pozornosti.

HyperText Markup Language (HTML)

Základní jazyk používaný pro vytváření hypertextových dokumentů (internetových stránek), přesněji k vymezení jejich struktury, na jejímž základě prohlížeč zobrazuje obsah. Dříve sloužil k formátování vzhledu, dnes je spíše využíván k definování základní obsahové kostry. Je nahrazován modernějším jazykem XHTML.


- I -


 

iLayer

Interaktivní banner, který se po načtení internetové stránky nebo po najetí kurzoru myši na něj změní (např. zvětší). Je složen ze dvou vrstev: základní vrstvy, která je fixní součástí stránky, a nové vrstvy, která se dočasně zobrazí po provedení určité akce (např. po najetí kurzoru myši) jako nová vrstva stránky (překryje část fixního obsahu stránky).

Image web

= korporátní web

Imprese

Termín pro jedno zobrazení reklamního banneru. Často je imprese vykládána jako shlédnutí banneru, což je označení klamné – uživateli může být banner zobrazen, aniž by ho shlédnul (viz bannerová slepota).

Indexace

Proces, při kterém robot vyhledávače (indexer) prozkoumává internetové stránky, zejména jejich textový obsah a odkazy, a získané informace o nich ukládá do své databáze.

Informační systém (IS)

V širším chápání jde o jakýkoli systém pro sběr, editaci, sdílení nebo poskytování informací. V rámci informačních technologií jde o elektronickou databázi utříděných, vzájemně provázaných a automatizovaně zpracovávaných dat, využívanou pro nejrůznější účely. Pro informační systém sloužící firemním potřebám se vžilo označení ERP.

Intranet

= podnikový portál


- J -


 

Java

Jeden z aktuálně nejoblíbenějších programovacích jazyků, využívaný pro náročnější aplikace. Jeho velkou výhodou je hardwarová nezávislost – je překládán do speciálního mezikódu (bytecode), který je na konkrétním počítači nebo zařízení (PC, mobilní telefon apod.) interpretován. Největší uplatnění má proto právě pro aplikace, které mají pracovat na různých systémech.

JavaScript

Programovací jazyk pro vytváření interaktivních prvků webu (tlačítka, textová políčka, sbírání údajů z formulářů, rozbalovací menu), grafických efektů (měnící se obrázky, obrázkové mapy) nebo například pro měření statistik návštěvnosti (identifikace prohlížeče a základních údajů o jeho prostředí). Je zabudovaný přímo do prohlížeče, jeho kód se vkládá přímo do HTML nebo XHTML dokumentu.


- K -


 

Kontextová navigace

Doplňující navigační prvky odkazující na obsah, který tématicky souvisí se stránkou, na níž jsou umístěny (zde jsou to rámečky napravo od tohoto textu). Může být využita například pro cross-selling a je také podpůrným prostředkem pro SEO (viz rank a zpětné odkazy).

Konverzní poměr

Podíl všech návštěvníků webu nebo jeho části, kteří provedli námi sledovanou akci (nákup zboží, uživatelskou registraci, přihlášení k odběru newsletteru, stažení souboru apod.).

Klíčová slova (keywords)

V internetovém marketingu tento termín označuje výrazy nebo fráze používané jako součást SEO. Každý vyhledávač při sestavování výsledků na žádaný dotaz (SERP) primárně vychází mino jiné z toho, kolikrát, kde a v jaké podobě je hledaný výraz na stránkách přítomen. Pokud tedy chceme, aby náš web byl vyhledávačem uveden mezi prvními weby nalezenými a vypsanými na dotaz „klíč“, měli bychom toto slovo použít v rámci webu co nejčastěji a zahrnout ho do „strategických“ částí obsahu – názvu webu, jeho adresy apod.

Komunitní portál

Portál, na němž se pravidelně schází a komunikuje určitá skupina uživatelů – komunita. Může jít o různé diskusní portály, internetové seznamky, weby zájmové, profesní nebo například herní. Na českém internetu jsou to například servery lide.cz, libimseti.cz, spoluzaci.cz a ukazse.cz, v zahraničí pak facebook.com (v čechách o něm slyšíme čím dál více), myspace.com nebo del.icio.us.

Kontextová reklama

Reklamní sdělení, zobrazované na webové stránce na základě s tímto sdělením souvisejícího obsahu. Často je přítomna ve formě odkazu, utvořeného přímo v rámci textu stránky (zeleně zbarvené odkazy).

Korporátní web

Hlavní internetová prezentace společnosti.


- L -


 

Landing page

Internetová stránka, na kterou se návštěvník dostane proklikem z reklamního sdělení (banner, PPC inzerát, newsletter apod.), případně z výsledků vyhledávání (SERP). Svým obsahem by měla na toto tento odkaz navazovat a dále jej rozvíjet.

Layout

Rozmístění základních grafických a textových prvků na webové stránce.

Lorem ipsum

Text používaný zejména v grafickém designu pro návrhy, v nichž je třeba „simulovat“ text, který v době přípravy návrhu ještě není k dispozici. Lorem ipsum zde tedy slouží hlavně jako výplň – pro lepší představu o budoucím vzhledu stránky.


- M -


 

m-commerce

Obchodní a podnikatelské transakce realizované prostřednictvím mobilní komunikace, například s využitím SMS, bluetooth apod.

m-marketing

Mobilní marketing, tedy marketing uskutečňovaný prostřednictvím mobilní komunikace, například s využitím SMS, MMS, bluetooth, Java her apod.

Míra prokliku

= Click Through Rate (CTR)

Microsite

Specializovaná stránka nebo www prezentace menšího rozsahu a dočasného trvání, vytvořená v rámci reklamní kampaně pro komunikaci produktu, služby, významné akce a podobně. Může sloužit jako landing page.


- N -


 

Navigace

Část webu, která je určena k orientaci uživatele (umožňuje pohyb po webových stránkách). Kromě hlavní navigace (menu), která mívá podobu horizontálního pruhu v hlavičce stránky nebo vertikálního pruhu po straně hlavního sdělení, se lze na webu setkat s drobečkovou navigací a kontextovou navigací. Vedle toho je častá alternativní navigace – mapa webu a okno pro vyhledávání.

NetMonitor

Rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace jak o návštěvnosti internetu v České republice, tak o sociodemografickém profilu návštěvníků v České republice. Realizátorem projektu je společnost MEDIARESEARCH, a. s., zabývající se výzkumem trhu, médií a veřejného mínění.

Newsletter

Elektronický zpravodaj, obvykle v HTML formátu, pravidelně rozesílaný jako e-mail registrovaným uživatelům. Je jednou z forem e-business a CRM. Pokud poskytuje pro příjemce užitečné informace, podporuje pozitivní vztah mezi zákazníkem a firmou a může významně zvýšit prodej.


- O -


 

Obchodní portál

Portál automatizující rutinní procesy mezi subjekty, které spolu obchodují nebo spolupracují (business to business). Zajišťuje „bezpapírový“ průběh obchodních transakcí a elektronický oběh dokumentů. Zvyšuje efektivitu a snižují náročnost celého procesu. (Zdroj: asociace.biz)

Open Rate

Poměr otevřených a neotevřených e-mailů zaslaných v rámci direct-marketingu. V praxi se Open Rate pohybuje okolo padesáti procent, přičemž u B2B je obvykle průměrný open rate vyšší, než v případě B2C.

Optimalizace pro vyhledávače

= Search engine optimization (SEO)

Out Of The Box

Realitvně nový reklamní formát, využívající malých grafických prvků pohybujících se po hlavní obsahové části internetové stránky. Tento formát je hodně agresivní, a proto je vhodné používat ho výjimečně a v krátkém časovém období.


- P -


 

Pay Per Action (PPA)

Platba za provedení stanovené akce na základě reklamy (např. v návaznosti na kliknutí na banner). Zahrnuje několik modelů platby za reklamu, např. Pay Per Sale (platba za objednávku) nebo Pay Per Lead (platba za registraci). Podobný model může být uplatněn i na další akce.

Pay Per Click (PPC)

Platba za kliknutí na internetovou reklamu, zpravidla na banner nebo sponzorovaný odkaz.

Pay Per Post (PPP)

Platba za zveřejnění marketingového sdělení na weblogu. Sdělení je zde přitom většinou formulováno v podobě článku, recenze nebo například reportáže.

Pay Per Time (PPT)

Paušální platba za dobu, po kterou je reklama umístěna na webu.

Pay For Inclusion (PFI)

Platba za zařazení do indexu internetového vyhledávače, přičemž není garantováno umístění ve výsledcích hledání (SERP).

Personalizace

Přizpůsobení vzhledu nebo obsahu webu jeho uživatelem, například výběrem z několika skinů, zadáním specifických hodnot (geografické příslušnosti, zájmů apod.), částečným nastavením zobrazovaných navigačních prvků, ale i přidáváním informací z jiných zdrojů. Personalizace je jedním z nástrojů tzv. generace web 2.0 a může být využita například pro Customer Relationship Management.

Podcasting

Poskytování audio souborů (podcastů) prostřednictvím technologie RSS. Na českém internetu začíná být hojně využíván autory weblogů nebo například rozhlasovými stanicemi (viz web Frekvence 1), v zahraničí slouží i tištěným médiím. Stále více je podcastingu využíváno i jako moderního marketingového nástroje.

Podnikový portál

Portál sloužící k integraci informací a sjednocení přístupu k vnitro – firemním aplikacím s cílem zvýšit produktivitu zaměstnanců. Portály umožňují veškerá data, dokumenty a informace organizovat a sdílet. Každému zaměstnanci přitom nabízí jen pro něj relevantní údaje. (Zdroj: asociace.biz)

Pop-down okno

Nové okno prohlížeče (většinou obsahující reklamu), které je pomocí JavaScriptu otevřeno s načtením obsahu dané stránky a schováno pod ostatní okna, aniž by si toho uživatel všimnul. Toto nezpozorované zobrazení většinou zapříčiní, že si je uživatel nespojí se zdrojovou stránkou (která pop-down okno otevřela), je překvapen jeho přítomností a v souvislosti s tím se zajímá o jeho obsah.

Pop-under okno

= pop-down okno

Pop-up okno

Nové okno prohlížeče, které je pomocí JavaScriptu otevřeno s načtením obsahu dané stránky před ostatními okny. Dříve byl tento formát hojně používán pro umístění reklamního sdělení, pro jeho nízkou oblibu na straně uživatelů však byly vyvinuty takzvané pop-up blockery, které takovému otevírání zabraňují. Dnes jsou pop-up okna používána hlavně ke zobrazování detailů fotografií či kontextové nápovědy a otevírají se až na přání uživatele (proklikem).

Portál

Web poskytující okamžitý přístup k širokému množství informací a služeb. Nabízí například fulltextové vyhledávání, zřízení vlastní e-mailové schránky, diskuze, katalogy zboží apod.. Může se jednat např. o portál informační (aktualne.cz, idnes.cz, novinky.cz), komunitní, obchodní, podnikový nebo zákaznický portál. Portály jsou často integrovány s externími zdroji (informačními i jinými systémy). Může se také jednat o produkt, prostřednictvím kterého se modulově tvoří výsledný web.

Použitelnost webu

Míra uživatelské přívětivosti webu. Pod použitelností si lze představit například přehlednost, srozumitelnost a funkčnost. Ovlivňuje ji celá řada faktorů, například uspořádání struktury a navigace, intuitivnost pojmenování, grafické provedení, formát textu, úplnost poskytovaných informací, jejich stylizace apod.

Prohlížeč

Software pro zobrazování www stránek, např. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox a Opera.

Proklik

Kliknutí na odkaz, banner apod., které uživatele dovede na cílovou stránku, přičemž tato je načtena. Kliknutí na odkaz, banner apod., po nichž nenásleduje načtení odkazované stránky (dle odhadů 5–10 % kliknutí na internetovou reklamu), není proklikem.

Přístupnost webu

Míra výskytu bariér na webu. Přístupný web je takový, který zohledňuje uživatele s různým druhem zdravotního postižení (porucha čtení, sluchu nebo soustředění, zraková nebo sluchová vada, epilepsie apod.) nebo technické omezení (uživatelé využívající mobilního přístupu na internet, používající počítače nízkého výkonu nebo prohlížeče s vypnutým JavaScriptem apod.). Přístupnost webu je také jedním z hledisek SEO. Základní normy přístupnosti webu určuje světově uznávaná organizace World Wide Web Consorcium (W3C).


- R -


 

Rank

Popularita webové stránky, vyhodnocovaná a přidělovaná stránce internetovým vyhledávačem na základě počtu a kvality zpětných odkazů na tuto stránku; kvalita zpětného odkazu je hodnocena dle ranku stránek odkazujících.

Redakční systém

Systém umožňující snadno vytvářet a publikovat obsah www prezentace bez jakékoliv IT podpory. Díky uživatelským rolím a workflow je veškerý obsah publikován řízeně a autorizovaně, nedochází k nekonzistenci informací, odkazů a web obsahuje neustále aktuální informace.

Really Simple Syndication (RSS)

Technologie určená k výměně a šíření obsahu webových stránek, zejména jako pohodlný odběr upozornění na nový obsahu (syndikaci obsahu). Pomocí RSS uživatel internetu přijímá jím zvolený obsah, a to v rozsahu stručného výtahu (např. titulku a perexu daného článku) nebo obsahu kompletního (celého článku). Tyto soubory jsou zasílány přes RSS kanál do RSS čtečky (RSS agregátoru, RSS readeru), kterou si uživatel nainstaluje do počítače (např. na plochu či do prohlížeče), případně ji využívá on-line jako jednu ze služeb webového portálu. Technologie RSS je stále více využíváno jako moderního marketingového nástroje.

Referrer

Adresa webové stránky, která přivedla návštěvníky na daný web. Pokud návštěvník přišel ze stránky vyhledávače (SEM), je referrerem klíčové slovo, na základě jehož vyhledávání byl odkaz na web zobrazen.

Rich Internet Application (RIA)

Moderní www aplikace nabízející vyšší uživatelský komfort a vyšší interakci s uživatelem, a to kombinací webových a desktopových aplikací a multimediálních formátů (Javy, Flashe, videa apod.). V prohlížeči fungují s využitím tzv. zásuvných modulů.


- S -


 

Search Engine Marketing (SEM)

Marketing ve vyhledávačích. Narozdíl od SEO je realizován zejména nákupem placených textových odkazů, přednostních výpisů ve vyhledávačích nebo zápisů v katalogu. Není ovlivněn obsahem www stránek.

Search Engine Optimization (SEO)

Proces přizpůsobení obsahu webu algoritmům internetových vyhledávačů s cílem „přesvědčit“ internetový vyhledávač k umístění dané stránky mezi přední výsledky vyhledávání na relevantní dotaz. Začíná SEO analýzou a pokračuje optimální SEO strategií, která zahrnuje výběr klíčových slov, změny v architektuře webu, úpravy textů, budování zpětných odkazů a další.

Search Engine Results Page (SERP)

Stránka zobrazená vyhledávačem na základě vyhledávání určitého slova nebo fráze. Je výsledkem porovnávání indexovaných stránek vzhledem ke hledanému výrazu, a to dle algoritmu vyhledávače a jeho hodnocení kvality a relevance stránek. Zajistit přední pozice daného webu v rámci této stránky je cílem SEO.

Skin

Grafický vzhled www aplikace nebo webu, který uživatel může změnit (v rámci aplikace nebo webu je na výběr více skinů), přičemž obsah a funkcionality aplikace nebo webu zůstávají zachovány.

Social Networking

= sociální sítě

Sociální sítě

Internetové komunity, vytvářené a udržované například prostřednictvím diskuzí, seznamek, prostoru pro sdílení obsahu apod. Většinou jsou realizovány na platformě komunitních portálů.

Spam

Nevyžádané sdělení šířené prostřednictvím internetu, zpravidla hromadně zasílané prostřednictvím elektronické pošty, nebo zveřejňované v internetových diskuzích či komentářích. V České republice platí od roku 2004 Zákon o některých službách informační společnosti, umožňující Úřadu pro ochranu osobních údajů proti rozesílateli spamu legislativně zakročit. Proti spamu se lze také bránit technicky: v případě elektronické pošty nejrůznějšími filtry, v komentářích pak pomocí takzvaného CAPTCHA.

Splash Page

Intro webu, tedy vstupní stránka, která obsahuje obrázek nebo animaci s technologií Flash a která je zobrazena před načtením úvodní stránky.

Statické stránky

Internetové stránky, které mají daný pevný obsah a vzhled a které se tedy zobrazují uživateli v nezměněné podobě. Jsou „fyzicky“ uloženy na serveru v HTML kódu.

Streaming

Technologie přenosu dat umožňující přehrání audiovizuálního souboru prostřednictvím internetu, aniž by tento soubor bylo nutné (nebo možné) stáhnout do počítače uživatele. Termín streaming označuje způsob kontinuálního doručování dat od poskytovatele souboru k příjemci, uživateli.

Systém pro správu obsahu

= Content management system (CMS)


- T -


 

Tag

Slovo tag má v oblasti internetového marketingu dva významy. Prvním jsou části značek v HTML, jejichž posloupnost určuje strukturu a vzájemné vztahy textu v dokumentu. Druhým je značkování obsahu pro potřeby jeho kategorizace, zejména v oblasti komunitních webů a UGC. Čím dál rozšířenější součástí webů (zpravidla v případě tzv. webů 2.0) jsou tag clouds, tj. zvláštní typ navigace uvádějící nejpoužívanější tagy v rámci webu.


- U -


 

User Created Content (UCC)

= User generated content (UGC)

User Friendly

Uživatelsky přátelský, tedy snadno ovladatelný, intuitivní, plně funkční apod. V případě internetových prezentací hovoříme o použitelném webu.

User Generated Content (UGC)

Obsah tvořený uživateli webu, vytvářený a veřejně publikovaný na webu, většinou okamžitě, bez nutnosti schválení administrátorem. Pro web a hlavně pro jeho uživatele představuje výraznou přidanou hodnotu a unikátnost, které jsou často hlavním motivem pro návštěvu webu. UGC je jedním z hlavních poznávacích znaků webu 2.0 a sociálních sítí.


- V -


 

Virální marketing

Marketing, který pro šíření marketingových sdělení využívá samotnou cílovou skupinu. Úspěšný internetový virální marketing motivuje uživatele, aby dané sdělení z vlastní vůle šířili mezi sebou. Motivací je zde zábavnost, užitečnost nebo například senzačnost sdělení či jeho nosiče. Tímto nosičem může být obrázek, www stránka, on-line hra nebo například videoklip.

Vyhledávač

Software, který slouží k fulltextovému nebo katalogovému vyhledávání na internetu dle dotazů (konkrétních slov a frází), případně dalších parametrů (jazyk, datum, formát, doména apod.). Fulltextový vyhledávač průběžně prochází internetové stránky a sbírá o nich informace, které ukládá do své databáze. Při zadání dotazu uživatelem pak z této databáze na základě svého algoritmu sestavuje výsledky vyhledávání (viz SERP). Vyhledávač katalogu porovná dotaz pouze v rámci v něm registrovaných stránek, a sice pouze pro URL, nadpisy, popisy a kategorie, do nichž je zařazen.


- W -


 

Web 2.0

Pojmenování pro nové webové technologie (AJAX, Flex, video aj.) a principy, jejichž základem je orientace na interaktivitu s uživatelem a jeho zapojení do tvorby obsahu. Jde zejména o portály opírající se o UGC a komunity, dále RSS, wiki projekty a podobně.

Web Content Management System (WCMS)

= Content Management System (CMS)

Webhosting

Pronájem diskového prostoru na serveru pro umístění webové prezentace, většinou zahrnující související služby (zejména servisní), ze strany poskytovatele (bezpečnostní aktualizace, správa obsahu apod.).

Weblog

Specializované systémy pro snadnou a rychlou publikaci článků běžnými uživateli internetu bez potřeby zřizování vlastního webu. Nejčastěji je termín weblog interpretován jako „internetový deníček“. S rozvojem internetu je však tohoto formátu čím dál více využíváno i pro marketingové účely – počínaje blogy politiků a firemními blogy, konče uveřejňováním reklamních sdělení (viz Pay Per Post). Okolo weblogů se tvoří silné komunity, někdy označované slovem blogosféra. Jsou často uváděny v souvislosti s pojmem Web 2.0.

Wiki

Systém pro kolektivní on-line tvorbu a aktualizaci společného obsahu běžnými uživateli internetu (wiki stránek). Jde o jeden z nejpopulárnějších nástrojů UGC.

Workflow nástroje

Nástroje pro podporu a sledování toku informací a řízení ve firemních procesech. Umožňují automatizovaný management pracovních postupů, čímž zvyšují jejich přehlednost a efektivitu, snižují náklady a přispívají ke zkvalitnění práce.

World Wide Web Consorcium (W3C)

Uznávaná mezinárodní asociace, zabývající se vývojem a tvorbou webových standardů (HTML, XHTML, CSS) a aplikací, vzděláváním v oblasti internetu a v neposlední řadě problematikou přístupnosti webů.


- X -


 

Xtensible HyperText Markup Language (XHTML)

Alternativa k programovacímu jazyku HTML, vyvinutá asociací W3C. Umožňuje interpretaci www dokumentů i mimo klasický internetový prohlížeč, v rámci řady aplikací a systémů (například ve čtečkách pro nevidomé nebo prostřednictvím WAP a PDA).


- Z -


 

Zákaznický portál

Portál, jehož prostřednictvím jsou uskutečňovány vztahy business to consumer. Slouží společnostem k efektivní obchodní komunikaci s vysokým počtem klientů. Umožňuje na jednom místě veškeré obchodní informace integrovat z interních i externích informačních systémů a databází dané společnosti a zpřístupnit je široké veřejnosti nebo osobně jednotlivým zákazníkům.

Zpětné odkazy

Odkazy směřující na webovou stránku z jiných webových stránek (včetně odkazů v rámci stejného webu). Četnost a kvalita zpětných odkazů webu patří mezi hlavní kritéria hodnocení stránek internetovým vyhledávačem (viz Rank), a jsou tedy považovány za jedny z nejdůležitější hledisek SEO.Pokud jste zde hledaný výraz nenalezli, napište nám.