Technologický postup tvorby webových stránek

Volbou výrobce při tvorbě webových stránek vkládáte do jeho rukou svou budoucnost v internetovém prostředí. Pro zjednodušení uvádíme tři varianty, které mohou při hledání vhodného webdesignéra nastat:

  1. Hledáte webdesignéra, který webu pouze vetkne podobu, kterou jste si vytvořili sami.
  2. Hledáte zkušeného webdesignéra, který vám pomůže nalézt správnou podobu webu.
  3. Hledáte tvůrce, kteří považují úspěch Vašich webových stránek za svůj cíl.

Rozdíl v těchto variantách nemusí být na první pohled patrný, proto v dalších řádcích zjistíte, jak vypadá technologický postup při tvorbě webových stránek v našem Studiu, jaké rozdíly v přístupu k zadání webu je možné zaznamenat.

Tvorba webových stránek – technologický postup

Aby autor webových stránek zhotovil kvalitní dílo, potřebuje technologický postup. Dodržením tohoto postupu předejdeme výrobě zmetků. Na internetu lze nalézt obrovské množství webových stránek, příliš vysoké procento z těchto webů jsou webové zmetky.

Zmetkem je dílo nejen na první pohled patrné, zmetkem jsou často i webové prezentace, které na první pohled vady nemají. K výrobě zmetku dochází v případě, že vzniku webových stránek nepředcházelo určení koncepce a technologického postupu.

Jak poznáte webový zmetek, najdete v kapitole 20 vlastností webového zmetku.

A zde je tedy náš zmíněný technologický postup:

 

1. Komunikace

Komunikace je pracovní setkání zadavatele webových stránek a jeho výrobce. Toto setkání v základních a detailních rysech seznámí tvůrce s představou zadavatele. První setkání se odehrává vždy osobně, při další práci obě strany využívají spíše systém pro řízení zakázek – CRM.

2. Vytvoření a schválení koncepce webu

Na základě požadavků zadavatele vytvoří tvůrce webových stránek koncepci webu v podobě osnovy. V rámci vzájemné komunikace velmi často dochází k situaci, kdy se zadavatel hlouběji seznámí s možnostmi webové prezentace.

3. Stanovení cílů a priorit webu

Umístit všechny informace na hlavní stránku webu není možné, proto je důležité nejdříve rozhodnout, jaké má web cíle a priority.

4. Posouzení konkurence webových stránek

Posoudit úspěšnost konkurenčních webových stránek lze pomocí analýzy. K analýze je použit analytický program, který zjistí úspěšnost a kvalitu webů Vaší konkurence. Míra internetového úspěchu konkurence je nejčastěji sledovaný parametr. Zadavatel i výrobce webových stránek sleduje tento parametr se snahou dosáhnout stejných nebo vyšších cílů s menšími náklady.

5. Návrh vlastností a funkcí, které by měly webové stránky obsahovat

Vedle grafického zpracování je nutné do webu zakomponovat i přehlednou navigaci, související navigaci, a celou řadu dalších komponent. Tomuto předchází návrh jakéhosi rozcestníku, který nazýváme sitemap. Jedná se o strukturu navigace, související navigace, ostatní navigace, rozvržení textů a odkazů, umístění formulářů a dalších funkčních prvků.

6. Cenová kalkulace webových stránek

Z celého technologického postupu je zřejmé, že časová a výrobní náročnost je závislá na rozsáhlosti webu, na obtížnosti dosažení stanovených cílů, na množství grafického a textového materiálu, který je potřeba zhotovit, na komplikovanosti programovaných prvků, na míře konkurence daného zadání. Vzhledem k faktu, že cenu ovlivňuje mnoho proměnlivých veličin, nelze nikdy dopředu určit náklady na výrobu webu. Pokud je výroba webu limitována rozpočtem zadavatele na 5000 Kč, je zřejmé, že některé důležité faktory webu nebudou splněny.  

» více o cenách webových stránek »

7. Navržení celkové kostry a fungování webu – wireframe

V této části technologického postupu vzniká struktura webu vyjádřena návrhem diagramu – wireframe, který odráží podobu webových stránek a rozmístění jednotlivých prvků.

8. Grafický návrh webových stránek

Součástí výroby webových stránek je i tvorba grafiky. Tvorba webové grafiky by měla být spojena s Corporate Identity (CI). Pokud neexistuje ucelený vizuální styl, je vhodné zvážit, zda jej v této fázi nevytvořit.  

První dojem, kterým webové stránky působí, je velmi důležitý, protože pomáhá utvářet názor uživatele v prvních vteřinách příchodu na stránky. Hodnocení designu je velmi subjektivní záležitostí a u jedné grafiky dokáží dva lidé dojít ke zcela odlišným závěrům.

Proto je nutné pro hodnocení designu webových stránek stanovit konkrétní kritéria.

9. Funkčnost webových stránek

Funkčnost grafických prvků webových stránek má hluboký význam při posilování důvěry návštěvníků webových stránek a atraktivity webu. Je nutné dát přednost funkčnosti před přebujelou estetikou. Mezi základní funkce webových stránek patří poskytování a prezentace informací, vytváření příznivých asociací u uživatele, upoutání a zapamatování obsahu webových stránek či značky, kterou prezentace propaguje.

10. Vytvoření textového obsahu – copywriting

Ač se to na první pohled nezdá, textový obsah je strategickou veličinou, která se významně podílí na úspěšnosti webových stránek. Vytvoření textů zahrnuje nejen vhodná obchodní sdělení, je vlastně logickým vyústěním, jak zapůsobit na návštěvníky webových stránek. Tvůrce textu – copywriter – je odborník, který do textu vnáší nejen přesná sdělení, cílená na návštěvníky webu, ale i psychologický efekt, který je s informacemi spojený. Dobře napsané texty – copywritting – mají často větší význam, než komplikovaná grafika. Dobře napsané texty mají stručnou, přehlednou a čtivou podobu.

11. Kódování webových stránek

Kódování webových stránek je další strategická část výroby. Každá webová prezentace obsahuje zdrojový kód. Bezchybné kódování webu je parametrem, bez jehož dosažení nelze vytvořit úspěšnou webovou prezentaci.

Většina webových prezentací je však vytvořena bez hlubších znalostí zdrojového kódu.  Takové prezentace mohou mít i profesionální vzhled, nikdo je však nehledá.

12. Volba doménového jména

Doména je jmenný název webové prezentace. Název domény je volen tak, aby byl snadno zapamatovatelný, aby co nejvíce odrážel obsah informací webové prezentace. Registrace nové domény, přesunutí domény, změna vlastníka domény a celá řada dalších operací je častou součástí tvorby webových stránek.

13. Volba webhostingu

Umístění webových stránek na webový prostor a spuštění webových stránek může přinést celou řadu potíží. Často se stává, že zakoupený diskový prostor nesplňuje předpoklady pro úspěšné umístění a spuštění webové prezentace. Provoz stránek je spojen také se spolehlivostí a dostupností, Proto je důležité pečlivě volit umístění a typ hostingu.

14. Optimalizace webových stránek

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače slouží k tomu, aby kvalitně optimalizovanou stránku nalezl ve správnou dobu právě takový uživatel internetu, který ji hledá.

Součástí kódování webu je zanesení textu do struktury webu. S tím přímo souvisí i optimalizace, která určuje množství textu, klíčových slov a frází, a dalších popisů webových stránek. Soubor pravidel optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization) je ucelený systém, který definuje pravidla pro vyhledávání informací ve světové síti. Vzhledem k faktu, že jsou tyto pravidla velmi obsáhlá a neustále se vyvíjí, je k jejich implementaci nutná jejich dokonalá znalost.

15. Vývoj aplikací – programování

Nejčastějším programováním je programování redakční systému (CMS) na míru. Jedná se o prostředí, v němž je snadné aktualizovat obsah webové prezentace. Redakční systém – CMS je určen pro pokročilé uživatele internetu, kteří bez hlubších znalostí zdrojového kódu mohou samostatně spravovat a aktualizovat vzhled a obsah webových stránek. Redakční systém je vždy nutné uzpůsobit na míru pro zadavatele webových stránek.

16. Multimediální webové stránky

Mezi multimediální webové stránky patří nejen statická webová prezentace, ale i další multimediální nástroje. Mezi multimediální prezentace patří internetové aplikace a prezentace, internetové hry, animované znělky, multimediální CD projekty, animovaná schémata a animace. Jejich zařazením do obsahu webových stránek posilujete atraktivitu webu.

17. Dlouhodobá správa a aktualizace webových stránek

Nedejme se mýlit, že kvalita webových stránek zaručuje dobrý výsledek navždy. Návštěvníci webových stránek hledají stále nové informace, takže je nutné zájem návštěvníků posíilovat pravidelnou aktualizací.

» více o správě obsahu webových stránek »

V případě redakčního systému je možno aktualizovat webové stránky jednoduše a svépomocí, jiné weby to neumožňují. Proto většina zadavatelů uzavírá servisní smlouvu o správě stránek s tvůrcem webu, jejímž předmětem je pravidelná nebo příležitostná aktualizace informací či vzhledu.

18. Podrobné statistiky a sledování výsledků statistik

Každý zadavatel má možnost nastavit parametry, kterými lze hodnotit úspěšnost webových stránek. Webové stránky jako jediné reklamní médium mohou poskytnout provozovateli zpětnou vazbu v podobě podrobných statistik. Sledováním statistik je možné nalézt optimální nastavení webových stránek. Tyto údaje nám prozradí nejen počet návštěv na jednotlivých webových stránkách, ale definují nám, co návštěvníky zajímá především a co je nezajímá vůbec. Návštěvníkem nesledovaný obsah webu je vhodné zaměnit za nová témata, sledovaný obsah je vhodné rozvinout tak, abychom o zájem návštěvníků nepřicházeli.

19. Marketingové nástroje

Aplikakováním vhodných marketingových nástrojů do webových stránek lze posílit účinnost webových stránek. Jeden z používaných marketingových nástrojů je formulář. Tímto nástrojem lze přiblížit návštěvníkům nejen naši nabídku, ale i získat cenné informace o zájmu zákazníků o nabídku webových stránek.

20. Umístění a spuštění webových stránek není závěr

Tvorba webových prezentací nekončí umístěním a spuštěním webových stránek. Tvorba webových stránek nekončí ani u zpřístupnění statistik. Teprve statisticky úspěšné webové stránky jsou nástrojem k uspokojení zadavatele výroby webu. Tímto je myšlen fakt, že úspěšné webové stránky jsou úspěšná statisticky a statistika je běh na dlouhou trať.

 Na dlouhou trať zvolte raději přítele, než soupeře.    

 

Chcete-li zjistit další podrobnosti, stačí navštívit stránku on-line webová poradna zdarma.