Vzhled stránek

Jak je vzhled webových stránek důležitý? Přečtěte si o nejdůležitějších aspektech vzhledu webových prezentací.

Vzhled webových stránek a jeho působení na návštěvníky

Vizuální styl a vzhled webových stránek souvisí také s návštěvností a spokojeností návštěvníků. K tomu, abychom pochopili přímé souvislosti, je nutné hlouběji prozkoumat reakce návštěvníků webových stránek.

Na jednotlivé fáze je potřeba pohlédnout podrobněji:

  • příchod návštěvníka na webové stránky – první dojem     
  • hezký vzhled webových stránek
  • předvídatelný vzhled webových stránek
  • originální vzhled webových stránek
  • první návštěva webových stránek – hledání obsahu
  • dobrá orientace na webu
  • vzhled webových stránek a stálí návštěvníci

Příchod návštěvníka na webové stránky – první dojem

„první dojem lze udělat jen jednou…“

Při prvním vstupu návštěvníka na webovou stránku hraje vzhled prim. Některé další faktory (rychlost načítání stránky, funkční prvky, použité obrázky apod.) se výraznou měrou podílí na vytváření prvního dojmu, který si člověk z webové stránky odnese. V této fázi je z hlediska nároků na vzhled nejdůležitější, aby byl vzhled webových stránek hezký, předvídatelný a originální.

Hezký vzhled webových stránek

Ať už si pod pojmem „hezký vzhled“ představujete cokoliv (a on si každý představí něco jiného), jednoduše lze říci, že web by se měl líbit většině návštěvníků a především pak těm z Vámi vymezené cílové skupiny. Web, který se nelíbí, nevzbuzuje důvěru a v horším případě vyvolává negativní pocity.

Předvídatelný vzhled webových stránek

Vzhled webových stránek by měl odpovídat představám a očekáváním návštěvníků. To se může promítnout například do zvolené barevné palety, rozvržení či využití pro daný obor specifických funkčních prvků. V případě firemních webových stránek je důležité dbát na grafický manuál a soulad s ostatními prezentačními materiály společnosti.

Originální vzhled webových stránek

I při respektování obou výše uvedených bodů by měl vzhled Vašich webových stránek zůstat originální a odlišit Vás od konkurence. Tento aspekt je důležitý především v málo diferenciovaných oborech s těžištěm právě na webových stránkách, kde vzhled do jisté míry supluje firemní identitu jako takovou.

» za jak dlouho udělá web první dojem »

První návštěva webových stránek – hledání obsahu

Návštěvník si již vytvořil první dojem (doufejme, že pozitivní) a začíná hledat to, za čím přišel – obsah. O obsahu teď přitom mluvíme v širokém slova smyslu – může jím být kontaktní informace, popis Vašeho produktu či zboží, které si uživatel webových stránkách chce prohlédnout a případně rovnou koupit. V každém případě i teď hraje vzhled webových stránek důležitou úlohu.

Zatímco v prvním kroku šlo spíše o celkový dojem z webových stránek a pozornost upoutává především rozmístění, barevnost schéma a velké grafické prvky, nyní už přichází řada i na ty nejmenší detaily. Když se uživatel pohybuje v neznámém prostředí, je zásadní, aby mu grafika pomohla k dobré orientaci.

Dobrá orientace na webu

Dobrou orientaci návštěvníkům webových stránek poskytneme odlišením jednotlivých částí stránky – především hlavní navigace, související navigace, hlavního a kontextového obsahu, priorizací prvků na stránce, zvýrazněním funkcí webových stránek, znázorněním použití funkcí (piktogramy, schémata, ilustrační obrázky apod.), oddělením částí obsahu (např. rozvržením detailu produktu v e-shopu, záložky) a usnadněním používání obsahu (např. grafická podoba nadpisů, tabulek, typ a velikost písma, rozvržení obsahu na stránce).

Pokud vzhled internetových stránek splní všechny výše uvedené nároky a pomůže uživateli při první návštěvě, spolu s kvalitním obsahem internetových stránek dokáže podpořit loajální chování návštěvníků, kteří se budou rádi vracet.

Vzhled webových stránek a stálí návštěvníci

V této fázi již vzhled internetových stránek z velké části ztrácí svou úlohu průvodce. Stálé zákazníky již nemusíte přesvědčovat. Význam vzhledu nyní spočívá jinde. Vzhled by měl sloužit k neomylné identifikaci internetových stránek a neustále podporovat funkce internetových stránek a jejich obsah. Vzhled nesmí odpoutávat pozornost od obsahu a neměl by být na obtíž. Pro stálé návštěvníky je důležité, aby se vzhled webových stránek měnil co nejméně, jinak dochází k dezorientaci návštěvníků.  

Zatímco při první návštěvě může nápaditá animace zaujmout a pomoci v rozpoznání oboru, kterému se web věnuje, při opakované návštěvě je odpoutávání pozornosti návštěvníků a pomalé načítání stránek spíše na obtíž.

„méně někdy znamená více…“

A tak je tomu u vzhledu webových stránek vždycky – kvalitní vizuální zpracování vám může hodně pomoci. Když však nezvyšujete užitnou hodnotu webových stránek, časem bude přebytek grafiky většině návštěvníků stránek překážet.

Pozor: Každý prohlížeč stránek zobrazuje stránky jinak. Více se o deformaci vzhledu webových stránek dočtete v článku Deformace stránek.

 

Chcete-li zjistit další podrobnosti, stačí navštívit stránku on-line webová poradna zdarma »