Webové zmetky

Přestože si obrovské množství majitelů stránek myslí, jak podařené webové stránky mají, skutečnost je opačná. Autoři stránek dělají četné chyby. Může za to snaha zadavatele webových stránek pořídit snadno, rychle a lacině. Práce na webu kvapná málo stojí, je však málo platná.

Chyby webových stránek

Dovolte nám uvést výčet nejčastějších chyb, kterých se může zadavatel nebo autor webových stránek dopustit. Neuvádíme všechny chyby webových stránek, ani je neřadíme podle priority. Jednotlivé chyby webu spíše postihují jakousi skupinu chybového chování při pořizování webové prezentace. Výsledkem každé chyby je samozřejmě vždy neúspěšný vývoj webu. Chyby webové prezentace nepřinesou žádnou reklamu a žádný efekt.

Příklady webových zmetků

Na tomto místě měly být původně uvedené příklady webových stránek, které jsou webovým zmetkem. Autoři takových webů však měli pocit, že vedeme nečistý konkurenční boj. Příklady jsme proto z této stránky dočasně stáhli. Nemáme čas vést s konkurencí polemiku o tom, co udělala špatně. Učiňte maximum, abyste zde nenašli právě Váš web.

20 znaků webového zmetku

 1. Zdrojový kód webových stránek obsahuje chyby, nesplňuje standardy.
 2. Grafický vzhled je příliš nápaditý, snižuje schopnost orientace.
 3. Grafický styl a forma neodpovídají zaměření webových stránek.
 4. Stránky jsou čitelné pouze v jednom prohlížeči.
 5. Struktura webový stránek je nepřehledná, postrádá logiku.
 6. Textový obsah je malý, chybějí důležité informace.
 7. Textový obsah je příliš dlouhý a postrádá přehledné členění.
 8. Chybějí důležitá sdělení, text obsahuje gramatické chyby.
 9. Nejsou správně zvolená klíčová slova, jsou použita nehledaná slova.
 10. Webovým stránkám chybí sdělnost a čtivost.
 11. Pro dobré umístění webu byl použit SEO podvod.
 12. Webové stránky nepracují správně v některých prohlížečích.
 13. Použitelnost webu je poznamenána nefunkčními prvky.
 14. Velikost stránek je veliká, pomalu se načítají.
 15. Nefunkční odkazy snižují důvěryhodnost webu.
 16. Je zvolen nevhodný hosting, nedostatek paměti zpomaluje použití.
 17. Tvar domény je zavádějící nebo obsahuje nedůvěryhodný název
 18. Není spuštěna služba podrobné statistiky, nelze řídit vývoj prezentace.
 19. Pod doménou se skrývá mnoho oborů spolu nesouvisejících.
 20. Na prezentaci neodkazuje žádný důvěryhodný web s vysokým hodnocením.

Tento výčet zajisté neobnáší všechny vady webových stránek, pouze ty nejpodstatnější. A pamatujte si, že chyby webových stránek lze napravit hned, ale čas, kdy si této nápravy všimnou indexující roboti, může trvat věčně!

Aby bylo možné předcházet výrobě webových zmetků, je nutné měřit. Je nutné měřit nikoli úspěšnost stránek relativně, ale měřit, zda výsledek odpovídá zadání. Proto si vždy dejte pečlivě záležet na detailním zadání.   

Nejprve si nechte zpracovat analýzu webu.

 

Chcete-li zjistit další podrobnosti, stačí navštívit stránku on-line webová poradna zdarma